G M UG 1 2 3 4

Kissyan

Wogyu shabu shabu & Suki yaki ร้านชาบู ชาบูระดับพรีเมี่ยมจากโอซาก้า พร้อมเสิร์ฟเนื้อวากิวระดับ A5
และเมนูชาบูหลากหลาย พร้อมน้ำซุปสูตรพิเศษของร้านคิชชั