G M UG 1 2 3 4

Unagi Toku

Unagi & Japan Grilled Restaurant ลิ้มรสปลาไหลย่างซอสและกรรมวิธีการย่างสูตรเฉพาะฉบับโทคุ อุนางิ
พร้อมเมนูอาหารย่างอื่นๆ ที่คัดสรรจากวัตถุดิบชั้นเลิศ