G M UG 1 2 3 4

SIAM TAKASHIMAYA DINING PRIVILEGE

12/06/2019 - 12/08/2019
โอกาสพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรสยาม ทาคาชิมายะ และ VIZ Cards เมื่อรับประทารอาหารครบ 1,000 บาท ที่ Rose Dining ชั้น 6 และคาเฟ่ชั้น UG - ชั้น 4 รับฟรีคูปองเงินสด 100 บาท

เงื่อนไขรายการ

• สมาชิกบัตรสยาม ทาคาชิมายะ และ VIZ Cards ติดต่อขอรับสิทธิ์พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงินจากร้านอาหารที่ร่วมรายการ, บัตรสมาชิก และบัตรประชาชนตัวจริง ชื่อ-สกุล ต้องตรงกับบัตรสมาชิก ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ

• แลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะภายในวันที่ทำรายการ หรือวันที่ ที่ระบุอยู่บนใบเสร็จ ไม่สามารถใช้ย้อนหลังได้

• การใช้คูปองเงินสดเป็นไปตามที่เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้

• ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคือ ยกเลิก ชดเชยความเสียหาย กรณีคูปองเงินสดชำรุด (หรือ) มีสภาพไม่สมบูรณ์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองเงินสด รวมถึงกรณีสูญหาย

• ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เงื่อนไข / สิทธิประโยชน์ / ของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด