G M UG 1 2 3 4

TH8 INFINITY MID-YEAR SALE

06/06/2019 - 31/07/2019
สินค้าลดสูงสุด 70% ช้อปครบ 1,000 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ เพื่อเข้าร่วม 888 LUCKY draw เพื่อลุ้นเป็น 1 ใน 8 ผู้โชคดี เพื่อคูปองเงินสด รางวัลละ 150,000. รวมกว่า 1.2 ล้านบาท ที่ สยาม ทาคาชิมายะ ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดโปรโมชั่น
1. สินค้าจากทุกแผนกลดสูงสุด 70% (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)
2. เมื่อช้อปครบทุก 1,000.- รับคูปองชิงโชค 1 ใบ*

พิเศษ ลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิตสยามทาคาชิมายะ รับสิทธิ์คูปองชิงโชค 3 ใบ

ลูกค้าสมาชิกบัตรสยามทาคาชิมายะ, citi bank และ viz card รับสิทธิ์คูปองชิงโชค 2 ใบ เพื่อลุ้น 888 LUCKY draw ช้อป ฟรี! จำนวน 8 รางวัล เป็นคูปองเงินสด รางวัลละ 150,000.- จาก 8 แผนกสินค้า สำหรับ 8 ผู้โชคดี รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท

คูปองเงินสดสำหรับซื้อสินค้าในหมวด :
รางวัลที่ 1 Beauty Avenue (เครื่องสำอาง) ชั้น M
รางวัลที่ 2 Ladies’ Wear (เสื้อผ้าสตรี) ชั้น 1
รางวัลที่ 3 Ladies’ Accessories (เครื่องประดับสตรี) ชั้น 2
รางวัลที่ 4 Men’s Wear & Accessories (สินค้าสำหรับผู้ชาย) ชั้น3
รางวัลที่ 5 Home Living (สินค้าสำหรับบ้าน) ชั้น4
รางวัลที่ 6 Kids (สินค้าสำหรับเด็ก) ชั้น4
รางวัลที่ 7 Watch Avenue (นาฬิกา) ชั้น2
รางวัลที่ 8 Restaurants & Café (ร้านอาหารและคาเฟ่) ชั้น UG – 4

3. สมาชิกบัตร สยาม ทาคาชิมายะ ใช้คะแนนสะสมเพียง 88 คะแนน แลกรับฟรี! คูปองเงินสด 100 บาท ใน 8 วัน พิเศษ+ (8, 18, 28, 29 มิ.ย. และ 8, 18, 28, 29 ก.ค. 62) จำกัดวันละ 500 สิทธ์

4. ลด / รับเพิ่ม ร่วมสูงสุด 20% จากบัตรเครดิตชั้นนำ ที่ร่วมรายการฯ


เงื่อนไขชิงโชค : 888 Lucky Draw ลุ้นช้อปฟรี!! ช้อปแล้ว ช้อปอีก แบบไม่รู้จบ

1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้า ภายในห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ มาแลกรับคูปองชิงโชคภายในวันเดียวกันเท่านั้น

2. ลูกค้าทั่วไป ซื้อสินค้าครบทุก 1,000 บาท รับคูปองชิงโชคจำนวน 1 ใบ, ลูกค้าบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ รับคูปองชิงโชคจำนวน 3 ใบ, ลูกค้าสมาชิก สยาม ทาคาชิมายะ, VIZ Card และ ลูกค้าบัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ รับคูปองชิงโชคจำนวน 2 ใบ พิเศษ เฉพาะวันที่ 27 – 31 ก.ค. 62 ลูกค้าบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ, ซิตี้แบงก์, สมาชิกบัตร สยาม ทาคาชิมายะ และ VIZ Card รับคูปองชิงโชคจำนวน 5 ใบ

3. ผู้ร่วมรายการจะต้องเขียน ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อย่างชัดเจน ลงบนคูปองชิงโชค มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ

4. สามารถหย่อนคูปองชิงโชคได้ที่ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 62, หมดเขตรับคูปอง วันที่ 31 ก.ค. 62 เวลา 22.00 น. จับรางวัลในวันที่ 8 ส.ค. 62 ณ สถานที่จับรางวัล เลขที่ 74/2 หมู่1 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ หากผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำในรายการเดียวกัน จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และคณะกรรมการจะทำการจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีท่านใหม่มาทดแทนต่อไป

5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและติดต่อรับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2562 ณ เว็บไซต์ www.siamtakashimaya.co.th และ https://www.facebook.com/SiamTakashimayaOfficial หากไม่ติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วันหลังประกาศผลผู้โชคดี บริษัทฯ ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

6. ผู้ได้รับรางวัลต้องชาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% เป็นเงินสดจากมูลค่าของรางวัล และต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปรวมกับรายได้เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรในปลายปีที่ได้รับรางวัล

7. รางวัลคูปองเงินสด สามารถใช้ซื้อสินค้าภายในห้างฯได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้บนคูปอง เท่านั้น

8. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลก, เปลี่ยน, ทอน เป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้

9. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่พานักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. พนักงานบริษัท สยาม ทาคาชิมาย่า (ประเทศไทย) จำกัด, พนักงานร้านค้าในห้างฯ และไอคอนสยาม, พนักงานบริษัทสยามพิวรรธน์ จากัด และบริษัทฯ ในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

12. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไข ข้อกาหนดหรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพากคาตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

13. ผู้ร่วมรายการถือว่า ยอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว

14. ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-011-7500 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 22.00 น.

เงื่อนไข : 8 วันพิเศษ เพิ่มพลังนักช้อป ใช้เพียง 88 คะแนน แลกคูปองเงิน 100.-

1. สมาชิก สยาม ทาคาชิมายะ ใช้คะแนนสะสม เพียง 88 คะแนน จากปกติ 800 คะแนน เพื่อแลกรับคูปองเงินสดมูลค่า 100 บาท เฉพาะวันที่ 8, 18, 28, 29 มิ.ย. และ 8, 18, 28, 29 ก.ค.62 โดยนำบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับสิทธิ์ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ (customer service) ชั้น 4 ห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ

2. จำกัดสิทธิ์ 500 สิทธิ์ / วัน และจำกัดสิทธ์รวม 4,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไข ข้อกาหนดหรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพากคาตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไข : จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
*เป็นไปตามที่ทางธนาคารเป็นผู้กำหนด