G M UG 1 2 3 4

Kobako

เปิดตัวเคาน์เตอร์ Beauty Accessories ชั้นนำจากญี่ปุ่น ครั้งแรกในประเทศไทยที่ สยาม ทาคาชิมายะ
แบรนด์ที่สนุกานาน มีสไตล์ ถูกสร้างสรรมาจากความเชื่อที่ว่าเครื่องมือของความสวย จะทำให้ผู้หญิงส่องประกายความสวยออกมาได้