G M UG 1 2 3 4

Petits Pois Vert Bebe

แบรนด์เสื้อผ้าเด็กชายและเด็กหญิงจากประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่อายุ 6 เดือนถึง 6 ปี ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูง โดยเฉพาะเสื้อผ้าเด็กทารก ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ 100% สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและโอกาสพิเศษ